Recyklovanie je dosť krkolomné slovo, s ktorým má mnoho detí problém pri vyslovení. Nieto, aby ešte pochopili úplne jeho význam len z vysvetlenia. Ak sa však zvolí správna forma hry, tak deti nielenže môžu pojmu rýchlo porozumieť, ale si osvoja aj správne návyky, ktoré im pomôžu žiť prirodzene ekologickejšie. 

Čo je recyklácia?

Ťažko sa vysvetľuje recyklácia v teoretickej úrovni, ale len čo s deťmi zoberieme do rúk hru a ponoríme sa do čarovného sveta, kde zo starého vzniká nové, recyklácia odpadu naberie hneď iný rozmer. Práve v tomto prípade môže pomôcť pomôcka Piadibox, v ktorom ožívajú Piadi mužíkovia a deti rýchlo pochopia, čo to znamená, keď ich detská izba doslova ožije životom. Hra rozvíja nielen myslenie, pomáha vysvetliť pojem recyklácia pre deti, ale rozvíja aj empatiu a mäkké zručnosti. Ideálny spôsob, ako pripraviť deti na vnímanie sveta okolo nás citlivým spôsobom. 

Vyrazte do lesa

V jeseni sa do lesa skutočne oplatí a vy si s deťmi môžete spraviť zábavné popoludnie, pri ktorom nazbierate staré listy zo stromu a spravíte si z nich napríklad kyticu. Aj to je akási forma recyklácie, na ktorej môžete deťom vysvetliť, že vždy môžeme nechať veci odhodené, alebo z nich urobiť niečo pekné. Navyše takéto listy si môžu deti odložiť napríklad aj do Piadiboxu a osviežiť si prostredie Piadisveta. Ide o zábavku, ktorá sa rozhodne oplatí zažiť. Aj sa deti niečo naučia, aj zažijete krásne chvíle s rodinou. 

Burza nápadov

Veľmi dobrým spôsobom nielen na výchovu k recyklácii je burza nápadov, ktorú môžete premeniť na rodinnú hru. Stačí ak si zoberiete do rúk veci, pri ktorých by mali deti premýšľať, ako by sa dali druhotne využiť, prípadne, čo by z nich bolo možné vyrobiť, alebo by to dokázali sami. Napríklad Piadibox využije tégliky od jogurtov aj krabicu od topánok a premení ich na skutočné Piadi kráľovstvo. Ale čo tak prísť s plastovou fľaškou, rozbitou šálkou, pokresleným papierom, starými novinami? To sa budete čudovať, koľko zábavných, kreatívnych aj skvelých nápadov deti prednesú. Spoločne sa zabavíte a pomôžete aj prírode.

Pri hre sa učíme najlepšie

Výskumy už dávno preukázali, že detský mozog si najviac zapamätá, ak k nemu pristupujete s hravými úmyslami. Hra a zábava totiž aktivujú viac oblastí mozgu, vytvárajú sa nové prepojenia a dieťa si nielen lepšie pamätá, ale dokáže byť kreatívnejšie. Preto sa pri hre aj naučí, zároveň si buduje správne návyky a spolu s nimi  aj rozvíja svoju duševnú kapacitu. A na to všetko napríklad stačí začať hrou na recykláciu. Tak čo, skúsite?